Reklam Seslendirme Blog

A short description about your blog
Ağu 19
2011

Prodüksiyon Nedir?

Posted by Mehmet in Untagged 

Prodüksiyon, hazırlanan her türlü reklam çalışmalarının esas mutfağıdır. Reklam metninden reklamın okunması ve alt yapılarının hazırlanmasına kadar aşama aşama ilerleyen bir ünitedir.
Prodüksiyonumuz bünyesinde yaptıklarımız ve anlamları;
Jingle: Sözlü, kısa reklam parçalarıdır. Bu terim reklam müzikleri içinde kullanılır.
Sweeper: Müzik parçaları arasında uygun ve hoş geçişleri sağlamak için yapılan; sözlü, anonslu yada sadece efekt ve kısa müziklerle oluşturulmuş çalışmalardır.
Teaser: Tanıtımı yapılacak özel programların, radyo tarafındansağlanan özel promosyonların, radyo programcılarının programını tanıtmak amacıyla yapılan çalışmalardır.

Ağu 19
2011

Seçim Adayı Seslendirme Nasıl Yapılmalıdır?

Posted by Mehmet in Untagged 

Genel ve yerel seçimlerde milletvekili ve belediye başkan adaylarının ihtiyacı olan, kendilerine ve yörelerine özel seçim şarkılarını hazırlayıp, sizleri diğer adayların bir adım daha önüne taşımak için hazırlanmış, internet üzerinden Türkiye'nin her tarafındaki milletvekili ve belediye başkanı adaylarına daha kolay ulaşmanızı amaç ediniyoruz.

İşinde titizliğe ve kaliteye önem veren ekibimiz, seçmen kitlenizi iyi analiz edip, sizi en kısa sürede başarıya ulaştırmak için çalışmaktadır.

Siz de kendinize ve yörenize uygun seçim şarkınızı hazırlatıp, bu yarışa önde başlayın. 

Neden size özel seçim şarkısı?
1 - Size özel seçim şarkısı kitlenize daha kolay ve kalıcı olarak ulaşmanızı sağlar.
2 - Size özel seçim şarkısı, seçim afişlerine oranla seçmen üzerinde daha kalıcı etkiye sahiptir.
3 - Seçmen kitlenize vermek istediğiniz mesajlar, size özel hazırlanan seçim şarkısıyla daha kalıcı olur.
4 - Ülkemiz bir çok farklı bölge ve kültürden meydana gelmiştir. Parti genel merkezlerinin seçim propagandası için hazırlattığı müzikler bölgelere yetersiz gelebilmektedir.

Ağu 19
2011

Radyo Jingle Nasıl Olmalıdır?

Posted by Mehmet in Untagged 

Kullanım yerine göre değişiklik gösterebilen sözlü veya sözsüz, melodik altyapılı veya melodik altyapısız kısa reklamlardır Jingle (Cingıl).

Radyo istasyonları genel itibariyle tüm dünyada Jingle tercihlerini, Slogan, Radyonun ismi ve Radyonun sloganını kısa ve etkili bir şekilde dinleyicilerine ulaştırmaktan yana kullanır. Bunu yaparkende genelde melodik altyapılar tercih ederler.

Jingle, sweeper ve teaser gibi yapımlar, bir radyoyu diğerlerinden ayırmaya yarayan en önemli unsurlardandır.

Gün içerisinde sıkça dinleyicilere ulaşacak bu küçük reklamcıkların iyi düşünülmüş bir produksiyon altyapısı olması ve akılda kalan melodiler, produksiyon efektleriyle desteklenerek tercih edilmesi gerekir. Örneğin, hızlı başlayan, hızlı devam eden ve hızlı sona eren bir şarkıdan sonra çok düşük tempoda başlayan bir şarkı çalmak, Jingle kullanılmadan radyodaki şarkı bütünlüğünü ve ahengini bozabilir; oysa doğru kullanılan bir Jingle bu bütünlüğü dinleyicilerinize hissettirmez. Hızlı biten şarkı sonrası melodisi hızlı başlayan ve yavaş yavaş temposu düşen 7-8 saniyelik bir Jingle sonradan çalacak olan slow şarkınızla aradaki bütünlüğü korur.

Tüm bunlar, radyo programcılarını, sürekli olarak radyonun ismini, ya da tanıtımı yapılacak aktivitenin içeriğini söylemek zorunluluğundan kurtarmak ve yayın akışında güzel renkler oluşturmak için yapılan prodüksiyonlardır.

Ağu 19
2011

Seslendirme ve Prodüksiyon Terimler Sözlüğü

Posted by Mehmet in Untagged 

Ses Düzeyi volume
Sesin yavaştan başlayarak artması fade-in
Bağlantı Attachment
İnternetde bağlı kalınan süre Internet session
Çevir Sesi dial tone
Dörtlü stereo, çok hoparlörlü ses, çevresel ses düzeni surround sound
Eşsesli homophone
İşitilirlik (ses) audibility
Işitsel/görsel, sesli/görüntülü audio/video
Ton tone
Metin Seslendirme voice readout
MIDI dosyası (ses bilgileri dosyası) MIDI file
MIDI ses kartı MIDI board
MIDI ses kartı MIDI sound card
Numara Çevir Sesi dial tone
Paketlenmiş Ses packetized voice
Ses sound
Ses sound
Ses voice
Ses audio
Ses voice
Ses ara frekansı audio intermediate frequency
Ses bandında veri iletimi voice-band data transmission
Ses bandındaki işaret voice-band signal
Ses basıncı sound pressure
Ses bireşimcisi voice synthesizer
Ses dosyası sound file
Ses düzeyi ölçeri sound level meter
Ses efektleri sound effects
Ses enerji akısı sound energy flux
Ses güç düzeyi sound power level
Ses kanalı voice-grade channel
Ses kartı sound card
Ses kartı voice card
Ses karıştırıcısı, ses kumanda masası audio mixer
Ses kırpığı sound clip
Ses mühendisi, kayıt mühendisi recording engineer
Ses niteliğinde kanal voice-grade channel
Ses paketi voice packet
Ses sondası sound probe
Ses sondası sound recorder
Ses spektrumu audio spectrum
Ses sunucu voice server
Ses tanıma voice recognition
Ses taşıyıcısı sound carrier
Ses trafiği voice traffic
Ses yeğinliği Sound intensity
Ses şeridi audio tape
Sesaltı subsonic
sesle kumanda edilen voice activated
sesle veri girişi voice data entry
Seslendirmek dub
Sesli audible
Sesli güdü, sesli mesaj voice prompt
Sesli örün tarama voice navigation
Sesli, işitilir, duyulabilir audible
Sessel, akustik acoustic
Sessel, işitsel audio
Sessiz quiet
Sessiz quiet
Sessiz aralık silent period
Sessiz ticaret silent e-commerce
Sesüstü supersonic
Sesüstü ultrasound
Sesüstü algılayıcı ultrasonic sensor
Sesüstü devinim sezici ultrasonic motion detector
Sesüstü frekansı ultrasonic frequency
Sesüstü görüntüleme, ultrason görüntüleme ultrasound imaging
Sesüstü, sesötesi ultrasonic
Sıkıştırılmış ses compressed audio
Sönüşüm, sönme, kararma, zayıflama (ses, görüntü) fade-out
Tiz (ses) treble
Tını (ses) timbre
Uyarı sesi Warning beep
Yankılaşan ses reverberant sound
Yanses crosstalk
Şifreli ses donatımı, secure voice equipment
Ağu 19
2011

Ses Nedir?

Posted by Mehmet in Untagged 

Ses, bir objenin (cismin) titreşimleriyle oluşan bir enerji türüdür. Titreşim ise,bir cismin yaptığı ileri-foori, küçük ve çok hızlı harekettir. Bir cetveli üçte ikisi dışarda kalacak şekilde bir masanın kenarına yerleştirin. Bir elinizle masanın üzerinde kalan kısma kuvvetle bastırın. Serbest elinizle de cetvelin boşta masa kenarından dışarda kalan ucunu aşağıya doğru çekin ve birden bırakın. Cetvelin yukarı aşağıya hızlı hareketler düzeninde titreşim yaptığını göreceksiniz. Bu esnada vınlamayı andıran bir ses de duyulacaktır. Bu ses, cetvelin titreşimleriyle meydana gelmiştir.
Ses fiziksel bir olaydır. Fizikte “ses” deyince, sesi meydana getiren titreşim hareketi anlaşılır. Daha yukarda belirtmiş olduğumuz gibi,bir cismin ses çıkarması için titreşim yapması gerekir. Gergin teller, maden levhalar,maden çubuklar en iyi ses veren cisimler arasında sayılır. Müzik aletlerinin çoğunda da ses kaynağı olarak bu cisimlerden yararlanılır. Sesler:
1- İnsan kulağının duyduğu
2- İnsan kulağının duymadığı diye iki guruba ayrılır.
Sesin doğması için titreşim hareketi yetmez. Titre şen cismin sesi iletecek bir ortamda bulunması gerekir. Sözkonusu ortam katı, sıvı,ya da gaz olabilir. Ancak sesi iletebilecek nitelikte,yani esnek olması şarttır. Sesi en iyi ileten ortam gazdır. Buna karşılık, su sesi iyi iletmez. Sesin bir başka özelliği boşluktan geçmeyişidir. Havası boşaltılmış kapalı yerlerde ses duyulmaz.
Tabiatta çeşitli sesler vardır. Düzensiz, uyumsuz (ahenksiz) sesler “gürültü” diye tanımlanır. İnsan kulağı sesleri üç özelliğe göre ayırır. Bunlar (1) sesin yüksekliği, (2) sesin şiddeti, (3) sesin tınısı’dır.
Ses esnek bir ortamda, suya atılan cismin meydana getirdiği halkalar gibi dalgalar doğurur. Müzikte “diyapazon” diye tanımlanan sesleri kontrol aletiyle yapacağımız bir deney, “ses dalgaları” m daha iyi anlamamıza yarayacaktır.Diyapazon, tahta bir kutu üzerine yerleştirilmiş çatal biçiminde, iki kollu madeni bir parçadır. Vurulunca, çatalın kolları titreşir. Bu titreşim de, diyapazon’un çevresindeki havada bazı dalgalar meydana getirir. Sözkonusu dalgalar “ses dalgaları” diye tanımlanır.
Titreşim yapan bir cisimde, cismin her zerresinin bir titreşimi tamamlaması için geçen zamana “periyod” adı verilir. Saniyedeki titreşim sayısı ise “frekans” diye belirtilir. Bir sesin yüksekliği,o sesin dalgasının frekansı ile ölçülür.
Buna karşılık, sesin şiddeti genliğine bağlıdır. Tınısı da, dalga eğrisinin biçimiyle belirlenir. Sesin yüksekliğini belirtmek için,konuşma dilinde “kalın ses”, “ince ses” deyimleri kullanılır. Frekansı küçük olan sesler kalın, frekansı büyük olan sesler de incedir.
Tını, sesin kulakta bıraktığı etki karşılığında kullanılan bir deyimdir.

Ağu 19
2011

Jingle Nedir?

Posted by Mehmet in Untagged 

Kullanım yerine göre değişiklik gösterebilen sözlü veya sözsüz, melodik altyapılı veya melodik altyapısız kısa reklamlardır Jingle (Cingıl).
Radyo istasyonları genel itibariyle tüm dünyada Jingle tercihlerini, Slogan, Radyonun ismi ve Radyonun sloganını kısa ve etkili bir şekilde dinleyicilerine ulaştırmaktan yana kullanır. Bunu yaparkende genelde melodik altyapılar tercih ederler.
Gün içerisinde sıkça dinleyicilere ulaşacak bu küçük reklamcıkların iyi düşünülmüş bir produksiyon altyapısı olması ve akılda kalan melodiler, produksiyon efektleriyle desteklenerek tercih edilmesi gerekir. Örneğin, hızlı başlayan, hızlı devam eden ve hızlı sona eren bir şarkıdan sonra çok düşük tempoda başlayan bir şarkı çalmak, Jingle kullanılmadan radyodaki şarkı bütünlüğünü ve ahengini bozabilir; oysa doğru kullanılan bir Jingle bu bütünlüğü dinleyicilerinize hissettirmez.