Teaser bilgi veren yazılı, sesli veya görsel medya unsurlarıdır.